Dyreassisterte aktiviteter

- i samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet

Skole og oppvekst

Alternativ læringsarena for barn og ungdom som har en utfordrende skolehverdag.

Sammen mot ensomhet

Aktiviteter tilpasset personer med kognitiv svikt, tidlig demente og for de med behov for språkpraksis.

Aktivitet - Arbeid - Språk

Arbeidstrening og mestring via NAV, og tilbud til personer innen rus- og psykiatriomsorg.

Kåråsen Gård ligger i Åsgreina i Nannestad kommune

  • Driftsbygningen har stort verksted, stallplass til 6 hester, rom til geitene, salrom, HC-vennlig bad med dusj, kjøkken og oppholdsrom.
  • Ridebane 20*60.
    Ved terrassen kan vi varme oss foran peisen og grille.
  • Rett bak gården ligger Romeriksåsen som vi bruker aktivt.
  • Gården har skog, fulldyrket jord og kulturbeiter
  • Godkjent som Inn På Tunet gård av Matmerk i februar 2017.

Økt kompetanse på Kåråsen Gård

Heidi har i 2022 fullført og bestått studiet “Dyreassisterte aktiviteter – samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet” ved Fagskolen Innlandet.

I tillegg har vi med oss en pedagog/vernepleier og en lærer i teamet rundt Kåråsen gård. Vi kan dermed ivareta det pedagogiske og tverrfaglige samarbeidet med skolen og lokale læreplaner.

 

Med dette styrkes vi som arena for mestring og mening, som kan gi økt livskvalitet og gode opplevelser i hverdagen for den enkelte.